A csekk pénzt megtestesítő értékpapír,
melyben a csekk kibocsátója meghatározott formaságok betartásával arra
utasítja bankját, hogy a csekkben meghatározott összeget a csekk
birtokosának fizesse ki. A csekk készpénzt helyettesítő fizetési
eszköz. A csekkfizetés sajátossága, hogy a csekk kiállításával a
fizetés csak megkezdődik, a csekk kibocsátója a csekk átadásával még
nem tesz eleget a szerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek, a
tényleges fizetés csak akkor történik meg ha a csekket a bank
beváltja.

A csekk kibocsátásának alapja a kibocsátó és bankja közötti
magállapodás, a csekkszerződés. A csekkszerződés aláírásával a
kibocsátó egyidejűleg fedezetet biztosít és aláírás mintát helyez el
a banknál. A bank arra kötelezi magát, hogy a fedezettel rendelkező
alakilag kifogástalan csekket beváltja. A csekkszerződés létrejöttekor
a kibocsátó a banktól csekkfüzetet kap.

A csekkügylet lebonyolításában általában három személy
vesz részt:

 • A kibocsátó – aki kereskedelmi szerződés esetén a
  vevő – a csekkszerződés alapján a banknál lévő követelése
  terhére kibocsátja a csekket.
 • A címzett, a fizetésre kötelezett
  pénzintézet.
 • A kedvezményezett, akinek a javára a csekken
  szereplő összeget a címzett kifizeti.

Bekapcsolódhat az ügyletbe a csekk kezese is, aki
aláírásával kezességet vállal a csekk összegének kifizetéséért.

A csekktörvény értelmében egy okirat csak akkor
minősül csekknek, ha tartalmazza az alábbi kellékeket:

 • A csekk elnevezést a szövegben az okirat kiállításának
  nyelvén.
 • Meghatározott pénzösszeg kifizetésére szóló feltétlen
  meghagyást.
 • A címzett nevét.
 • A fizetési hely megjelölését.
 • A csekk kiállításának helyét és idejét.
 • A kibocsátó aláírását.

A csekk bemutatásával kapcsolatos előírások szerint a csekk
bemutatáskor fizetendő. A csekket fizetés céljából be kell mutatni:

 • 8 napon belül, ha ugyanabban az országban fizetendő, ahol
  kibocsátották,
 • 20 napon belül, ha ugyanazon a földrészen fizetendő, ahol
  kibocsátották,
 • 70 napon belül, ha a fizetés és a kibocsátás helye különböző
  földrészeken van.

A címzett bank a fizetés végett bemutatott csekket az alakiságok, a
lejárati idő, az aláírás eredetisége és a fedezet szempontjából
ellenőrzi, s a rendben lévő csekkre fizet. Amennyiben a kellő időben
bemutatott csekk kifizetését a bank megtagadja, a csekkbirtokos
megtérítési igényt érvényesíthet a kibocsátó az átruházók és a
többi csekk-kötelezett ellen. A megtérítési igény érvényesítésének
előfeltétele, hogy a csekkbirtokos a fizetés megtagadását óvással,
vagy a címzett bank nyilatkozatával igazolja. A csekk-kötelezettek a
csekkbirtokossal szemben egyetemlegesen felelősek (ld. váltó).

A csekk fajtái:

 • Benyújtásra jogosultak szerint:
  • bemutatóra szóló csekk: forgatható, a kifizetést annak teljesítik,
   aki benyújtja;
  • megnevezett személyre szóló: nem forgatható, csak annak fizetik ki,
   akinek a nevére szól;
  • keresztezett csekk: csak a megjelölt bank jelentkezhet a címzettnél
   beváltásra (bankközi elszámolásban használatos).
 • Formájuk szerint:
  • bankcsekk: előre nyomtatott, minden kelléket tartalmaz, csak az
   összeget, dátumot és aláírást kell ráírni;
  • nem bankcsekk: a formai szabályok betartásával a kibocsátó tölti
   ki;
  • utazási csekk: utazási irodák bocsátják ki meghatározott
   címletben, a csekktulajdonos átvételkor és beváltáskor is aláírja;
  • elszámoló csekk: a címzett csak jóváírással fizethet,
   készpénzben nem.
 • Összegszerűségét tekintve:
  • kiírt csekk: az összeget a kibocsátó írja rá;
  • fix címletű csekk: a bank meghatározott összegről bocsátja ki.