Az ár kialakítása

Az adásvételi árak kialakításának első lépése a
költségek számbavétele. A külkereskedelmi adásvétel költségei az
ún. áruforgalmi költségekben fejeződnek ki. Az áruforgalmi költség az
exportáru értékesítése, vagy az importáru beszerzése során az
áruval, a piaccal és a forgalmazási tevékenységet ellátó vállalat
működésével kapcsolatban felmerülő eszközfelhasználások és
élőmunka-ráfordítások pénzben kifejezett értéke. A költségek
megállapítására különféle kalkulációs eljárások állnak
rendelkezésre.

Az áru ára az árképzés során alakul ki. Az ajánlati ár alsó és
felső határa rendszerint adott: nem lehet kisebb, mint a kalkulált
önköltség, és nem lehet magasabb, mint a hasonló termékek piaci ára.
Az áru árát az előbbi határokon belül a következő szempontok
figyelembe vételével állapítják meg:

 • az áru minősége,
 • a szállítási határidő,
 • üzleti kondíciók (fizetési kockázatok, csomagolás, járulékos
  szolgáltatások, valutanem),
 • az eladó üzleti hírneve,
 • az exportőr piaci céljai (tervezett nyereség),
 • a vevőkör üzleti hírneve,
 • az importvám nagysága (eladási ár + vám legyen versenyképes a
  belföldi árral),
 • árengedmények.

A külkereskedelmi gyakorlat az egyes árufélék sajátosságainak
megfelelően speciális árképzési módokat alakított ki. A nyersanyagok
egy része tőzsdecikk, így árukat a pillanatnyi kereslet és kínálat
határozza meg. Bizonyos nyersanyagok árának megállapítását nemzetközi
szervezetek tartják kézben (pl. az olajét az OPEC, stb.), de jelentős a
nemzetközi áruegyezmények (lásd korábban) árképző szerepe is.

A fogyasztási cikkek árának alakulását leginkább az értékesítési
út megválasztása befolyásolja: az értékesítési út helyes
megválasztásával változatlan külföldi fogyasztói ár esetén is
változhat a az exportőr eladási ára.

A bonyolult gépek, komplett berendezések árának kialakításánál a
nemzetközi árak összevetésén alapuló árképzés műszaki
összehasonlításokkal indul. A műszaki paramétereket számszerűsítik,
súlyozzák, majd a konkurens termékek azonos paramétereivel
összehasonlítva az eltéréseket árban is kifejezik. Komplett
berendezéseknél a kalkuláció kiegészül olyan elemekkel is, mint pl. a
tervezés, üzembe helyezés, szerelés, stb. költségei.

Végül nagy szerepe van a megfelelő árak kialakításában a konkurens
árak ismeretének. Ezek forrásai lehetnek:

 • a konkurens eladó által vevője számára kiállított számla,
 • tőzsdei árjegyzés,
 • aukciókon kialakult árak,
 • kereskedelmi kirendeltségek, képviselők tájékoztatói,
  árlisták,
 • kereskedelmi utazók beszámolói,
 • újságcikkek, stb.