Az eladó kötelezettségei az adásvételi szerződésben

Az eladó az adásvételi szerződésben pontosan megnevezett,
egyértelműen meghatározott minőségű és mennyiségű áru előírt
csomagolásban, meghatározott időpontban – okmányokkal is igazolt –
szállítására vállalkozik, rendszerint az INCOTERMS valamelyik
klauzulájára hivatkozva.

Az áru megnevezése és minősége

Az áru megnevezése és minőségének egyértelmű
meghatározása a szerződés egyik alapvető feltétele, hiszen az eladó
és a vevő kötelezettségvállalása egyaránt a pontosan megjelölt
minőségű árura vonatkozik. Az áru jellege szerint a minőség
megjelölése igen változatos lehet:

 • a minőség részletes körülírása (nagyobb berendezéseknél);
 • eredet vagy évjárat megjelölése (nyersanyagok, élelmiszerek);
 • tőzsdék vagy árverések minőségi szokványaira történő
  hivatkozás (tömegáruknál);
 • a legfontosabb jellemzők leírása, fotók, rajzok mellékelése
  (fogyasztási cikkeknél);
 • a minőség rögzítése és szerződéskötés a minta alapján (a
  minta nagyobb tömegű adásvétel tárgyát képező árumennyiség
  egysége; tömegáruknál).

A mintavételezésnél alapvető követelmény, hogy a minta tükrözze a
raktáron lévő teljes árumennyiség, illetve a a legyártandó
áruminőségét, ne legyen se rosszabb, de jobb sem, mint a szállítandó
áru minősége. Amennyiben a szállítandó áru minőségét a felek
mintával határozzák meg, úgy a szerződésben a mintavétel
körülményeit is szabályozni kell.

Az áruk minőségének jelölésére különféle klauzulák is
kialakultak. Ilyenek a következők:

 • Tel-quel (olyan, amilyen) legtöbbször nem egységes
  és nem is pontosan meghatározható minőségű árura utal. Ezzel a
  záradékkal az eladó az áru minőségéből adódó kockázatokat a
  vevőre hárítja, minthogy a vevő az árut pontos és meghatározott
  minőségi előírás nélkül veszi meg. Alkalmazzák aukciókon,
  mezőgazdasági és bányatermékek kereskedelmében.
 • Mindenestül (a forfait): Ez a meghatározás sem
  minőségileg, sem mennyiségileg nem specifikált elfekvő
  raktárkészlet egy tömegben való értékesítésénél alkalmazott
  záradék. A tel-quelhez hasonlóan a vevőre hárítja a minőségi
  kockázatokat.
 • Megtekintés szerinti (quality as inspected) minőség
  meghatározás szintén raktárkészlet értékesítéséhez
  kapcsolódik, ahol a vevő előzetesen megtekintheti a teljes
  árumennyiséget. Az eladó ilyenkor sem felel az áru minőségért,
  hacsak nem voltak az árunak olyan rejtett hibái, amelyeket a vevő
  megtekintés során nem állapíthatott meg.
 • Szokásos minőség az eladó és a vevő közötti
  hosszabb összeköttetés során kialakul, megszokott állandó
  feltételek esetén a következő szerződéskötéseknél ezt a
  záradékot alkalmazzák.
 • FAQ (fair average quality, jó átlagminőség).
  Terménytőzsdei cikkekre adott meghatározás, mely szerint a
  származási ország vagy vidék az évi, az elszállítás
  időpontjában meglévő minőségű termése szállítandó.
 • GOB (good ordinary brand, jó, megszokott, rendes
  árumárka).
  A korábbi áruszállításoknál megszokott, vagy
  az illető piacon kialakult minőségnek megfelelően kell
  szállítani.
 • Szokványminőség nyersanyagoknál, mezőgazdasági
  termékeknél, ritkábban késztömegáruknál alkalmazott minőségi
  meghatározás, különösen egyes árutőzsdéken jegyzett cikkekre
  vonatkoztatják.

A szerződéskötés utáni minőség-meghatározást a specifikációs
szerződések teszik lehetővé, azaz az olyan keret-megállapodások, ahol a
vevő az áru különböző minőségei között későbbi időpontban
választ.