A nemzetközi kereskedelemben egyre nagyobb súllyal részesednek olyan
ügyletek, ahol a pénzmozgás és az árumozgás egymástól időben
elszakad. Az eladó áruja ellenértékét csak egy előre meghatározott
későbbi időpontban kapja meg, azaz hitelt nyújt. A hitelnek ezt a
fajtáját céghitelnek, vagy kereskedelmi
hitelnek
nevezzük. A céghitelt az áru eladója nyújtja az áru
vevőjének. A céghitel mindig áru formájában nyújtott hitel, a
kereskedelmi ügylet szerves része.

Napjainkban a céghitel a nemzetközi kereskedelemben egyre
növekvő jelentőségű, ennek több oka van:

 • a kereskedők a tőkerejüket meghaladó forgalmat bonyolítanak le,
  hitelben vesznek, s az áru értékét csak az áru értékesítése
  után fizetik ki;
 • számos termék esetén vevői piac alakult ki, ez befolyásolja az
  eladói szokásokat;
 • fejlődő országokkal történő kereskedelem sok esetben csak hitelek
  nyújtásával oldható meg.

Céghitel nyújtásnál az exportőr sok szempontot mérlegel,
főképp a következőket:

 • Saját likviditását, és üzlettársa anyagi helyzetét.
 • A hitelnyújtás kockázatait és költségeit.
 • A piacon kialakult fizetési szokásokat.
 • A refinanszírozás lehetőségeit.
 • Termék jellegét (pl. nagyberendezések).

A céghitel lejárata szerint rövid-, közép-, vagy hosszúlejáratú
lehet. A lejárat hosszát alapvetően a termék jellege határozza meg.

Az eladó által nyújtott céghitelt fedezet szempontjából
feloszthatjuk nyílt vagy fedezetlen és fedezett hitelnyújtásra. A
fedezetlen hitelnyújtás a kereskedelemben ritkán alkalmazott fizetési
mód. Fedezett hitelnyújtásnál a vevő a morális biztosítékon túl
(hírnév, bonitás) egyéb biztosítékot is nyújt az eladónak. A
hitelnyújtás biztosítéka lehet:

 • váltó,
 • halasztott fizetésű akkreditív,
 • tulajdonjog-fenntartás,
 • bankgarancia vagy bankkezesség.

A hitelben történő értékesítés igazán akkor kedvező, ha az eladó
az általa nyújtott hitelt refinanszíroztathatja (követelését banknak
eladja), azaz a hitel lejárata előtt hozzájuthat pénzéhez. Ennek
megoldásai: faktoring, illetve forfetírozás. (Részletesebben lásd a
pénzügyi ismereteknél.)