A kereskedelempolitikai alapelvek a kereskedelempolitika partnerországok
irányában történő érvényesülését minősítik. Az egyenlő
elbánást kifejező alapelv a diszkriminációmentesség, amely az
igénybevett eszközök megkülönböztetés nélküli alkalmazását
jelenti. Két értelmezése van.

Az egyik értelmezését a legnagyobb kedvezmény elve adja, amely szerint
egy ország saját piacán egy másik ország exportőreit és vállalkozóit
harmadik országok exportőreivel és vállalkozóival azonos elbánásban
részesíti. A másik értelmezés a nemzeti elbánás elve, amely alapján
az országok a maguk területén egymás vállalatait, állampolgárait,
áruit a belföldiekkel azonos elbánásban részesítik.

Az említett elveken nyugvó kereskedelempolitika folytatására az
államok általában nemzetközi szerződésekben kötelezik magukat,
bilaterális vagy multilaterális alapon. Alkalmazásuk így a viszonosság
elvére épül, amely a kedvezménynyújtás kölcsönösségét, az
egymásnak nyújtott előnyök hasonló értékét jelenti.