A külkereskedelmi szerződés a felek kötelezettségeit és jogait, az
általános és egyedi ügyletkötési feltételeket tartalmazza. Az
általános feltételek minden szerződésben megtalálhatók, míg az egyedi
feltételek a konkrét ügylet sajátosságaiból adódó speciális
kérdéseket szabályozzák.

Az általános feltételek a következők:

 • a szerződő felek megnevezése,
 • a felek fő kötelezettségei: a szerződés tárgya, a teljesítés
  körülményei, a nyújtott ellenszolgáltatás,
 • a szerződéstől való elállás következményei,
 • a szerződésre irányadó jog.

(A későbbi fejezetek a külkereskedelmi adásvételi ügylet – mint
alapvető ügylet – szerződési elemeinek példáján mutatják be
részletesen a külkereskedelmi szerződés tartalmi összetevőit. Így
vizsgáljuk:

 • a szerződés tárgyát: megnevezés, mennyiség, minőség,
  csomagolás;
 • a teljesítési körülményeket: határidő, fuvarparitás;
 • az ellenszolgáltatást: adásvételi ár, fizetési kondíciók.)

A külkereskedelmi szerződéseket rendszerint írásba foglalják.
Tipikus létrejövési formái:

 • az ajánlat és annak visszaigazolása,
 • a rendelés és annak visszaigazolása,
 • előre elkészített standard szerződések tömegáruk esetében,
 • a felek által közösen megfogalmazott és aláírt – a sok egyedi
  tulajdonság miatt típusba nem sorolható, több száz oldalas –
  szerződés a nagy értékű, bonyolult berendezéseknél,
 • árverés,
 • versenytárgyalás.