A kereskedelmi ügyletek zömmel áruk adásvételére
vonatkoznak. Bennük az eladó szerződésben meghatározott áru
szállítására, a vevő az áru átvételére és az ellenérték
kifizetésére vállal kötelezettséget. A külkereskedelmi ügylet abban
különbözik az egyéb kereskedelmi ügyletektől, hogy a benne szereplő
felek egymásnak külföldiek (deviza-külföldiek). Szélesebb értelemben
ügyletnek nevezzük a szerződés előkészítését, megkötését és
lebonyolítási munkálatait együttesen.

A külkereskedelmi ügylet alaptípusa tehát az olyan adásvételi
ügylet, amikor a szerződés tárgya áru. Természetesen a külkereskedelmi
szerződések, valamint azok tárgyai a gyakorlatban sokfélék lehetnek.
(Lásd az ügylettípusokat.)

(Magyarországon a külkereskedelmi tevékenységet, illetve az annak
eredményeképp létrejövő ügylet fogalmát a Külkereskedelmi Törvény
fogalmazza meg.)