A külkereskedelmi ügylet fázisai

A külkereskedelmi ügylet a felek egybehangzó
akaratnyilvánításával, a szerződéskötéssel jön létre. A szerződés
egyértelműen rendezi a feleknek az adott ügylettel kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit, s biztosítja azok érvényesíthetőségét.

A külkereskedelmi ügylet rendszerint három fázisra
bontható:

 1. a szerződéskötés előkészítése,
 2. a szerződéskötés,
 3. a szerződés teljesítése, lebonyolítása.

A külkereskedelmi ügylet befolyásoló tényezői

A főbb tényezőcsoportok a következők:

 • A felek alkupozíciója, erőviszonyai.
 • Környezeti elemek, amelyek részben függetlenek a felek
  akaratától.

Utóbbi csoport tovább tagolható mikro- és makrokörnyezeti
tényezőkre. A mikrokörnyezeti tényezők még (legalább részben)
befolyásolhatók a felek által:

 • Vertikális kapcsolatok – kapcsolat a
  beszállítókkal és a vevókkel.
 • Horizontális kapcsolatok – versenytársi
  kapcsolatok.

A makrokörnyezeti tényezők – a multinacionális vállalatok
tevékenységét leszámítva – általában nem befolyásolhatók:

 • Nemzetközi szabályozások – GATT, IMF, stb.
 • „Helyi” szokványok: tőzsdei, kereskedőházi, kikötői, bank-,
  biztosítási.
 • A nemzetközi szervezetek által megfogalmazott, a vétel és az
  eladás egyes feltételeire vonatkozó általános szokványok: INCOTERMS
  – a költségek és kockázatok átszállásának földrajzi helye; az
  okmányos meghitelezésre vonatkozó egységes szabályok; a
  beszedésekre vonatkozó egységes szabályok.
 • Állami előírások.