A nyitvaszállítás bár mutat rokon vonásokat a sima
okmányos inkasszóval, önálló fizetési mód, melyet azonban a
nemzetközi kereskedelemben kevéssé alkalmaznak. Lényege: az eladó az
árut a vevő címére és rendelkezésére adja fel, az okmányokat
ugyancsak a vevő címére küldi. A vevő így minden megkötöttség
nélkül juthat az áruhoz, bank csak akkor kapcsolódik az ügyletbe, amikor
azt a vevő átutalási megbízással felkeresi. A nyitvaszállítás az
eladó részéről a legteljesebb bizalmat feltételezi, ugyanis a vevő
fizetőképességéből, fizetőkészségéből adódó valamennyi
kockázatot magára vállalja. A nyitvaszállítás azonban nem azonos a
hitelnyújtással sem, mert itt készpénzfizetés történik, azaz az
ellenérték kifizetése a számla átvétele után azonnal esedékes.