A külkereskedelmi ügylet valutáris bizonytalanságai miatt a valuta
megválasztása
a szerződéskötés fontos kérdése.

A valuta megválasztásának alapvetően négy lehetősége
van:

 1. az exportőr országának hazai pénzneme,
 2. az importőr ország valutája,
 3. harmadik ország valutája,
 4. államilag előírt deviza – klíringdeviza.

Az 1. megoldás előnyös az exportőrnek, mert kalkulációit
egyszerűbben készítheti, s nem érintik az árfolyamveszteség
kockázatai. Az importőr akkor járhat jól (az exportőr pedig rosszul), ha
az adott valuta leértékelődik. A 2. megoldásnál fordított a helyzet: az
importőr kalkulációi egyszerűsödnek. Veszélyt jelenthet viszont
számára saját valutájának felértékelődése (ez egyben előnyös az
exportőrnek). A 3. esetben a felek érdekei eltérőek: az exportőr stabil,
értékálló valuta megválasztásában érdekelt, míg az importőr
gyengülő pénznemet preferál. A 4. megoldást akkor alkalmazzák, ha a
vevő és az eladó országa között klíringmegállapodás áll fenn.

Fontos a szerződésben megállapított devizaösszeg
értékállóságának biztosítása
, azaz a valutáris kockázat
csökkentése. Ennek módszerei:

 • Számlázás hazai valutában. Ez esetben az
  exportőr, vagy az importőr partnerére hárítja a valutakockázatokat.
  Ez a megoldás csak a piaci erőviszonyok függvényében
  alkalmazható.
 • Árfolyamzáradékok. A valutazáradék az
  adásvételi szerződésben feltüntetett követelés értékét valamely
  más valutához viszonyítva határozza meg. A vevő legalább a
  szerződéskötéskor érvényes árfolyamon fizeti meg tartozását.
 • Tárgyalásos értékállandósági klauzula.
  Későbbi tárgyalásos megoldást tesz lehetővé.
 • Határidős devizaügyletek.
 • Exporthitel-biztosítás, exporthitel-garancia.