Az áru mennyiségének meghatározása a kereskedelemben
megkívánja egyes kérdések egyértelmű rögzítését. Ilyenek pl.:

  • a megengedett mennyiségi tolerancia,
  • az alkalmazott mértékegység (egyértelműen meghatározandó),
  • mennyiség, illetve súlymeghatározás módszere, helye, ideje (az
    áru melyik mennyisége tekintendő hivatalosan szerződés szerinti
    mennyiségnek – pl. szállítás előtti vagy utáni, stb.),
  • a bruttó-, illetve nettósúly kérdése (csomagolásnál
    lényeges).

Az ügyletek jó részében az áru mennyisége pontosan meghatározható,
rögzíthető (pl. gépkocsinál db). Egyes árufajtáknál azonban
nehézségekbe ütközik a szállítandó mennyiség pontos meghatározása
(pl. búza, szén). A meghatározás szokásos módja itt a mennyiség
“tól-ig” vagy “kb.” megjelölése. A körülbelüli mennyiség lehetséges
eltéréseinek határát számos áru esetében nemzetközi szokvány
határozza meg (általában 3-10%), de a szerződésben ettől eltérő
tűrést is megállapíthatnak.