Fuvarozók

A fuvarozók saját eszközeikkel megbízásból arra
vállalkoznak, hogy az árukat továbbítsák. Ezért felelősséget
vállalnak. A fuvarozási szerződés keretében kiállított fuvarokmány
fontos szerephez jut a külkereskedelmi ügyletben is: a teljesítésre
kötelezett fél a fuvarokmány átadásával igazolhatja a teljesítést,
partnere ezért cserébe hajlandó az ellenérték kifizetésére. A
fuvarozók specializálódnak (közúti, vízi, vasúti, légi),
tevékenységüket nemzetközi egyezményekkel egységesített feltételek
mellett végzik.

Szállítmányozók

A szállítmányozó a fuvarozás megszervezője. Az
ügyleti partnerek megbízásából megtervezi a fuvarozási útvonalat,
megköti a fuvarozási szerződést, gondoskodik az áru feladásáról,
átrakásáról, fogadásáról, biztosításáról, beszerzi a szükséges
okmányokat. Tevékenységéért díjat szed, bekapcsolása mégsem
drágítja az ügyletet: fuvardíjkedvezményeket szerezhet, bonyolult
szervezési feladatokat hatékonyan old meg.

Bankok

A bankok szerepe igen szerteágazó a külkereskedelmi
ügyletekben: átváltás, számlavezetés, átutalás, követelések
beszedése, biztosítása, finanszírozása, „bizalmi kéz” szerep az
akkreditívnél (a külkereskedelemre jellemző fizetési megoldás),
ezáltal a fizetési kockázatok csökkentése, céginformációk nyújtása,
stb.

Biztosítók

A biztosítók a kockázatok átvállalásában,
megosztásában játszanak szerepet. A külkereskedelmi ügylet résztvevői
és szereplői számára az exportból származó követelések
(exporthitel-biztosítás, árfolyam-biztosítás), az áru és a
fuvareszköz biztosítása (szállítmánybiztosítás), valamint a
felelősségbiztosítások (termékfelelősség, fuvarozók,
szállítmányozók felelősségbiztosítása) bírnak főképp
jelentőséggel.