A vevő elméletileg fizethet áruban, valutában, illetve
devizában
. Az áruban való fizetés csereügyletet feltételez
(nem adásvétel). A valutafizetés (készpénz) kivételnek tekinthető. A
tipikus megoldás a devizafizetés. Ezt leggyakrabban bankátutalás
közvetíti, de megkezdheti a vevő fizetést értékpapír átadásával
(váltó kiállítása vagy elfogadása, csekk kiállítása) is.

Bankátutalás

Bankátutalás során egy vagy több pénzintézet
közreműködésével fizetés céljából pénzösszegeket vezetnek át az
egyik bankszámláról a másikra. Az átutalás akkor válik fizetéssé, ha
az a személy, akinek javára a pénzösszeget jóváírják, azt fizetésül
elfogadja.

Az átutalás folyamatának szereplői:

  • a megbízó (az ügylet vevője) – készfizetés
    ellenében, vagy bankszámlája terhére ad megbízást;
  • a bank(ok) – az átutalás végrehajtója (-i),
  • a kedvezményezett (az ügylet eladója) – akinek
    bankszámláján a pénzt jóváírják, vagy kifizetik.

Egyszerű átutalásról beszélünk, ha az eladónak és a vevőnek
azonos banknál van számlája. Amennyiben az átutalás bankok levelező
kapcsolatán keresztül történik, közvetett átutalásról van szó (a
külkereskedelemben ez a forma általános).